Pionizator Actival

Pionizatory » Pionizator Actival

To urządzenie stabilizujące, stosowane u osób z niedowładem kończyn dolnych oraz tułowia. ACTIVALL został zaprojektowany, aby pomóc w rehabilitacji, umożliwiając pacjentowi przyjęcie pozycji stojącej i samodzielne chodzenie.
Nowością jest możliwość korzystania z pionizatora z użyciem aparatów na kończyny dolne, które stabilizują kończyny w pozycji wyprostowanej lub ograniczają kąt zgięcia i wyprostu w stawie kolanowym.