Pionizator Parapion

Pionizatory » Pionizator Parapion

Jest to urządzenie, które umożliwia pionizację osób z niedowładami kończyn dolnych oraz tułowia.
Pionizator PARAPION to sprzęt bardzo prosty w użytkowaniu, ale zarazem bezpieczny, solidny i estetyczny. Dzięki swoim walorom może być używany w rehabilitacji domowej, jak i na oddziałach szpitalnych oraz domach pomocy społecznej.